Vi vill tacka följande sponsorer för ett gott samarbete:

Ryonmärk Björn Lundén

Holmen Monitor

Sunfab