Löparserien 2019

Tävlingar:
På landsväg - 3 april i Arbrå, 10 april i Iggesund, 17 april i Edsbyn och 24 april i Ljusdal
Terränglöpningar - 8 000m och 12 000m långa DM för Hälsingland 8 maj i Edsbyn och 4 000m korta DM för Hälsingland 5 maj i Järvsö.
Banlöpningar - 5 000m och 2 000m för klass 6-7 15 maj i Ljusdal och 10 000m DM för Hälsingland, 2 000m för klass 6-7 22 maj i Bollnäs

Start för samtliga lopp är 19.00

Klasser:
1 Män öppen klass (MS) 2 Män 1974-83 (M35)
3 Män 1964-73 (M45) 4 Män 1963 o tidigare. (M60)
5 Kvinnor lång bana 6 Män kort distans 3 km
7 Kvinnor kort bana 3 km    

Sträckor på väg klass 1-5 12 km. Klass, 6 och 7= 3 km.

Regler: för fullföljande av serien krävs två väglopp + ett terränglopp och ett banlopp.
Lägsta sammanlagda platssiffra i fyra lopp avgör placering.
Vid lika platssiffersumma avgör placeringar i femte o ev. sjätte tävling.
Tävlingen är öppen för alla, även klubblösa.

Avgifter: Varje start kostar 80:- vilket faktureras friidrottsklubbar efteråt. Övriga betalar i samband med anmälan.
Vid DM-tävlingar år det 80:- som gäller.

Anmälan: sker på plats, utom på DM-tävlingar, då anmälan sker i förväg.

Upplysningar: Jan-Ove Kilarne tel  070-211 08 22.

Samtliga lopp i Hälsingland finns på www.iggesundssk.se

Tillbaka