Kontakt

Iggesunds SK
Simbadsvägen 25
825 31 Iggesund
iggesunds.sk@telia.com
070-211 08 22 (Jan Ove Kilarne)
Pg: 493 1872-8
Bg: 5621-1246